TRAMITACIÓ DE CARNETS

CARNETS AMB DESCOMPTES PER A JOVES
Al Punt Jove pots tramitar al moment, si portes tota la documentació requerida, el carnet que necessitis.CARNET MOU:  
Característiques: Descomptes en les projeccions del Cineclub Hall 2002, en els Bucs d'Assaig i en els cursos i tallers per a joves MOU! del Pla Local de Joventut
Edat: Joves de Molins de Rei que tinguin entre 16 i 25 anys (ambdós inclosos)
Preu: gratuït
Documentació necessària: DNI i fotografia mida carnet

CARNET D'ALBERGUISTA JUVENIL
Característiques: És imprescindible per allotjar-te en els albergs de joventut d’arreu del món.
Edat: entre 14 i 29 anys
Preu: 5 €
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: DNI original, i autorització paterna per als menors d’edat
+info
  
CARNET D'ALBERGUISTA ADULT
Característiques: És imprescindible per allotjar-te en els albergs de joventut d’arreu del món.
Edat: dels 30 anys en endavant.
Preu: 10 €
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: DNI original
+ info   

CARNET D'ALBERGUISTA FAMILIAR
Característiques: És imprescindible per allotjar-te en els albergs de joventut d’arreu del món.
Edat: és per a famílies amb fills menors de 18 anys.
Preu: 18 € (família nombrosa/ monoparental gratuït)
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: llibre de família o equivalent, DNI original, (carnet de familia nombrosa/monoparental)
+info 

CARNET D'ALBERGUISTA DE GRUP
Característiques: És imprescindible per allotjar-te en els albergs de joventut d’arreu del món. Està adreçat a associacions juvenils, esportives o socioculturals amb un mínim de 10 persones.
Preu: 16 €
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: document timbrat per l’associació
+info

CARNET ISIC
Característiques: És per a estudiants matriculats que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu. Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres i cinemes, i a l’hora de comprar bitllets d’avió, d’autobús i de tren.
Edat: a partir de 12 anys
Preu: 9 €
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: DNI original, 1 fotografia i matrícula, carnet o certificat original de la facultat o escola on consti que la persona interessada està matriculada en aquell centre i que especifiqui el curs actual. S’hi ha d’indicar la durada del curs, que mai no podrà ser inferior a sis mesos.
+info 

CARNET ITIC
Característiques: És per a professors/ores en actiu.
Preu: 9 €
Vigència: un any natural des de la data d’emissió
Documentació necessària: DNI original, 1 fotografia i certificat del centre d’ensenyament on consti que la persona interessada hi treballa a plena dedicació; es a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l’any acadèmic en curs.
+info