dilluns, 7 de novembre de 2011

Acredita't


Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial.
Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.
Els àmbits professionals convocats són de l’aigua, de l’automoció, dels biocides, del condicionament físic, de la dependència, de l’educació infantil, de l’hoteleria i de la sanitat.
Per iniciar el procediment d'acreditació, les persones interessades a participar-hi han d'emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).- del 8 al 17 de novembre.