PROGRAMA PIDCES

El Programa PIDCES a Molins és un recurs pedagògic d’informació i dinamització a l’abast de l’alumnat i professorat dels centres d’ensenyament secundari de Molins de Rei, per orientar-los i assessorar-los en les seves necessitats informatives oferint una informació àmplia i fiable. I també, per establir línees d’actuació comunes en temes concrets.

Actualment, el Programa PIDCES a Molins de Rei dóna servei a l’alumnat de  l’ ESO, Batxillerat i Formació Professional dels dos instituts públics de la vila: Institut Bernat el Ferrer i Institut Lluís de Requesens, i dels dos centres concertats Col·legi Virolai i Col·legi Manyanet Molins.

Els objectius

Orientar i assessorar les persones joves a partir del coneixement de la realitat, un cop feta l’anàlisi de les demandes fetes pels i les joves tant del municipi. Es tracta de saber qui són els i les nostres joves per conèixer millor les seves necessitats, i quins són els mitjans de què es disposa per satisfer-les.

Oferir una informació actualitzada que respongui a les diferents consultes  plantejades pels i les joves o pels diferents col·lectius.

Fer arribar informació als i les joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i dinamització.

Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre el jovent dins del seu àmbit més proper i durant tot el procés de desenvolupament personal.

Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i consolidació d’associacions i grups juvenils, i la vinculació dels i les  joves a entitats ja existents. 

Promoure la realització d’activitats per part de les persones joves, de difusió i creació cultural, esportives, formatives i de temps lliure.

Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació i la dinamització.

Actuar com a centre difusor i dinamitzador de les informacions i activitats  procedents de la regidoria de Joventut i del Pla Local de Joventut de Molins de Rei. Així com d’altres regidories i entitats de la vila.

Els destinataris

El destinatari del Programa serà tot l’alumnat de l’ ESO, Batxillerat i Formació Professional dels centres de secundària de Molins de Rei.  

Atenció a l’alumnat

L’atenció a l’alumnat es farà a l’estand mòbil del Punt Jove situat al pati del centre i durant l’horari del pati de cada centre:

Col·legi Virolai, els dilluns de 11 a 11.30 h

INS Lluís de Requesens, els dimarts de 10 a 10.20 h

INS Bernat el Ferrer, els dijous de 10 a 10.20 h i de 11 a 11.30 h

Col·legi Manyanet, els divendres de 11 a 11.30 h

Activitats d’informació i dinamització a les aules

Tallers, xerrades que es programen a les hores de tutoria sobre diferents temes d’interès: hàbits saludables: nutrició, prevenció en el consum de drogodependències: alcohol, tabac i altres substàncies, ús responsable i moderat de pantalles, afectivitat i sexualitat, primers auxilis, gestió d’emocions; relacions igualitàries: prevenció bullying, prevenció violència de gènere, prevenció xenofòbia i  Lgtbifòbia, mobilitat internacional per fer una estada a l’estranger.

Aquestes activitats d’ informació i dinamització s’ escolliran amb els següents criteris:

Tenint en compte les característiques dels alumnes: edat, necessitat del grup...

Tenint en compte les activitats que es van fer el curs anterior.

A petició de l’equip directiu del centre i dels tutors.

 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada