dilluns, 6 de febrer de 2012

Exposició Després de l'ESO...què?

.
Un any més arriba a la Biblioteca Pau Vila, l’’exposició “Després de l’ESO...què?” del 9 al 22 de febrer de 2011, de dilluns a divendres, de 15.15 a 20.15 h, i els dissabtes, de 9.30 a 13.00 h. L' Exposició s’organitza en el marc de les activitats del Pla director de Joventut MOU!3 i del PIDCES (Programa d’informació i dinamització als centres de secundària de Molins de Rei). “Desprès de l’ Eso... què?” té per objectiu donar informació i orientació als joves sobre què i com continuar estudiant després de finalitzar l’ensenyament secundari obligatori, l’hagin aprovat o no. Per tant, els joves trobaran informació sobre Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà de formació professional, esports, arts plàstiques i disseny, Programes de Qualificació Professional (PQPI) i preparació de proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, com també la formació no reglada i de règim especial.
Podeu trobar més informació sobre l’exposició al web de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, www.diba.cat/plajove/despresdeleso

Agenda d'activitats a Molins de rei del 6 al 19 de febrer

6 al 19 de febrer

Agenda Jove: Gener Abril 2012

Agenda Jove Gener Abril 2012