dimarts, 20 de novembre de 2012

25N Dia internacional contra la violència envers les dones

ASSEMBLEA DE DECISIÓ DEL MOU! EL CUL! PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, ADREÇAT A JOVES DE 14 A 30 ANYS DE MOLINS DE REI


 

Finalitzat el període de presentació de propostes,  el proper dijous 22 de novembre de 2012, a les 19 h, a la Sala d´Actes de la Federació Obretra, es realitzarà l’Assemblea de decisió.


En aquesta Assemblea hi hauran diferents fases:

a. Presentació de les propostes, per part de les persones o grups que les han presentat

b. Votacions individuals, on cada jove ho farà al grup d’edat corresponent, de 19-30 anys.
D’entre totes les propostes presentades es realitzarà la votació de les X propostes més interessants, per ordre d’interès. Totes les votacions individuals tindran el mateix pes, independentment del grup d’edat al qual pertanyin.

En el cas de les entitats, es comptabilitzarà únicament un vot per entitat, que correspondrà a aquell que hagi realitzat el seu representant assignat a l’efecte.

c. Votació per consens, es valoraran totes les propostes escollides a partir de les votacions individuals, i es cercarà el consens. S’intentarà buscar aquelles opcions on tothom es senti mínimament representat, tenint en consideració les opinions, informacions i experiències de tots els participants. D’aquesta manera augmentaran les garanties de què els acords presos siguin assumits i impulsats per tothom, o per la gran majoria.


Per a més informació, us podeu adreçar al Punt Jove, c/ Verdaguer, 48 de dilluns a divendres de 17 a 20 h i els dimecres de 10 a 14 h o consultar  www.pijmolinsderei.blogspot.com o  www.molinsderei.cat