dijous, 2 de maig de 2013

MOU EL CUL 2013: Pressupostos Participatius

Nova edició del MOU! EL CUL! procés de pressupostos participatius, adreçat a joves de 14 a 30 anys de Molins de Rei

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei s’inicia el període de difusió de la quarta edició el projecte MOU! EL CUL!, un procés de pressupostos participatius, emmarcat en el 3r Pla Local de Joventut – MOU!3.

Aquets procés s’adreça a  tots els joves i les joves de 14 a 30 anys, que viuen a Molins de Rei. L’objectiu és que la joventut de Molins de Rei decideixi a quines activitats o projectes es destinen 6.000 € del pressupost de la Regidoria. Les accions han d’estar relacionades amb l’oci, la cultura i la creació o l’emancipació. Hi ha 6 categories d’acord amb la temàtica i el grup d’edat.

Tot el procés estarà validat per a Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut, que està integrada per representants de les entitats i tècnics de la regidoria de Joventut. Les seves funcions es concreten en assessorar sobre els aspectes tècnics del procés i fer-ne el seguiment i l’avaluació.


Els calendari d’aquesta fase del projecte és:
Data
Acció

2 al 31 de maig de 2013
Difusió del projecte

2 al 31 de maig de 2013
Recollida de propostes

3 al 7 de juny 2013
Valoració propostes per part de la Comissió de Seguiment
12 de juny de 2013
Taller de participació

17 de juny al 31 de desembre de 2013
Implementació dels projectesNORMATIVA MOU EL CUL

Per a més informació, us podeu adreçar al Punt Jove, carrer Verdaguer 48, 21 de dilluns a divendres de 17 a 20 h i els dimecres de 10 a 14 h o consultar  www.pijmolinsderei.blogspot.com o  pij.molins@diba.es

II Mostra d'entitats socio-sanitaries

CINEMA: Los amantes pasajeros