dimarts, 15 de juliol de 2014

La Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves de majors de 16 anys i menors de 25 anys  ( 30 en el cas de joves amb una discapacitat igual o superior al 33%) ,  rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o es va iniciar el període a l’atur.
 
 
Requisits
Per tenir accés al programa s’han de complir uns requisits i donar-se prèviament d’alta al sistema.
 
 
 
Procediment d’inscripció
El procediment d’inscripció s’ha establert essencialment telemàtic, tot i que es podrà demanar l’usuari i contrasenya mitjançant la presentació de la petició en format paper a qualsevol oficina de registre amb finestreta única:
I els joves en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat (condicions certificades) podran fer-ho en punts d’atenció presencial mitjançant un formulari http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_inscripcion.pdf
 

Per més informació podeu adreçar-vos al Punt Jove:
Edifici de la Federació Obrera c/ Jacint Verdaguer, 48, de dilluns a divendres de 17 a 20 h i dimecres també de 10 a 14h. Tel. 93 668 54 52  pij.molins@diba.es