dimarts, 17 de gener de 2017


Novetats del programa GARANTIA JUVENIL 

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. 

A partir d’ara, les persones més grans de 16 anys i més joves de 30 poden inscriure's a la Garantia Juvenil l'endemà de trobar-se en situació d'atur i quan faci també un dia que no estudien, per tant es REDUEIX EL PERIODE D’INSCRIPCIÓ a Garantia Juvenil per a les persones que treballaven o estudiaven, DE 30 DIES A 1 DIA.   

Totes les persones joves inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i que compleixin amb els requisits de la Garantia Juvenil en podran ser beneficiàries.  

Al web  garantiajuvenil.gencat.cat  es poden consultar els nous requisits d'inscripció.