dimecres, 29 de març de 2017


Pressupostos Participatius 2017, adreçat a joves de 14 a 30 anys de Molins de Rei


Des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Molins de Rei s'inicia el període de difusió de la vuitena edició del projecte, de pressupostos participatius, emmarcat en el Pla Local de Joventut - MOU!4

Aquests procés s'adreça a tots els joves i les joves de 14 a 30 anys, que viuen a Molins de Rei. L'objectiu és que la joventut de Molins de Rei decideixi a quines activitats o projectes es destinen 6.000€ del pressupost de la Regidoria. Les accions hauran d'estar relacionades amb l'oci alternatiu, la cultura i la creació o l'emancipació. Hi ha 6 categories d'acord amb la temàtica i el grup d'edat.

Tot el procés estarà validat per a la Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut, que està integrada per representants de les entitats i tècnics de la Regidoria de Joventut. Les seves funcions es concreten en assessorar sobre els aspectes tècnics del procés i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

El calendari d'aquesta fase del projecte serà:  

Data
 
Acció
 
3 al 30 d’abril de 2017
Difusió del projecte
 
3 al 30 d’abril de 2017
Recollida de propostes
           
2 al 5 de maig de 2017
Valoració propostes per part de la Comissió de Seguiment
10 de maig de 2017
 
Assemblea oberta
 
17 de maig al 31 de desembre de 2017
Implementació dels projectes

 
La normativa i la documentació per presentar les propostes es podrà consultar al blog del Punt Jove http://pijmolinsderei.blogspot.com  a la web municipal www.molinsderei.cat


Per a més informació, us podeu adreçar al Punt Jove, carrer Verdaguer 48,
puntjove@molinsderei.cat