HABITATGE

Oficina Municipal  d'Habitatge de Molins de Rei

L'Oficina Municipal de l'Habitatge desenvolupa la política municipal d'habitatge, entenent l'habitatge com una prioritat del municipi per millorar la qualitat de vida de les vilatanes i vilatans.

L'OMHAB (Oficina Municipal de l'Habitatge) concentra diversos temes relacionats amb l'habitatge a Molins de Rei. És un servei de proximitat que permet al ciutadà informar-se i fer gestions sense haver desplaçar-se fora del municipi.
Serveis de l'OMHAB:
- Informació i tràmits relacionats amb l'habitatge de protecció oficial.
- Gestió dels ajuts i assessorament per rehabilitar els edificis i els habitatges.
- Borsa d'habitatge per a lloguer. 

Més informació:
Oficina Municipal  d’Habitatge
Plaça Josep Tarradellas, 1
Tel 93 680 37 39 de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h
Cal demanar cita prèvia a l'OAC- Oficina d'Atenció Ciutadana 
Carrer Rubio i Ors, 2-4 
Tel 93 680 33 40 de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 8.30 a 15h

Habitatge Públic de Protecció Oficial 
Per poder accedir a qualsevol habitatge públic de protecció oficial t’has d’apuntar al Registre de Sol·licitants de Protecció de Catalunya

Borsa de Mediació de Lloguer Social 
La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Pla per al dret a l'habitatge del 2014-2017 i té com a objectiu principal facilitar l'accés a habitatges de lloguer, amb un preu per sota de mercat ja que s'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 5,14 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya), i que cerquen habitatge de lloguer a Molins de Rei.

Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits o disponibles al mercat privat de Molins de Rei i es contracten mitjançant la gestió de la nostra Borsa.

Contraprestacions llogaters: 

1. Gestió gratuïta:

o Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants. 

o Seguiment de la relació contractual, assessorament i mediació en controvèrsies. 

o Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau,i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.

2. Requisits dels sol·licitants:

o Acreditar ingressos suficients provinents de fonts regulars, entre tots els membres de la unitat de convivència. 

o No destinar més del 35% dels seus ingressos a la renda de lloguer mensual. 

Per accedir als habitatges de la Borsa de Mediació de Lloguer Social cal demanar hora a l’Oficina Municipal  d’Habitatge de Molins de Rei a travès de l'OAC- Oficina d'Atenció Ciutadana i presentar la següent documentació :

- NIF de tots els membres de la uc (unitat de convivència).

o Contracte de treball i últimes 3 nòmines/pensions/o altres de tots els membres de la uc, per acreditar ingressos suficients. 

o Informe de vida laboral, de tots els membres de la uc majors de 16 anys. 

o Qualsevol altre documentació que es consideri pertinent. 


Ajuts al lloguer 
En matèria d’ajuts al lloguer, en la web pública de l' Ajuntament Molins de Rei o de l' Agència d'Habitatge de Catalunya es publiquen les convocatòries de cada any i la seva tramitació es fa a l’Oficina d’Atènció Ciutadana, c. Rubió i Ors 2-4 bxs. Tel 93 680 33 40. Dilluns-Dijous de 8.30 a 19.00 i divendres de 8.30 a 15.00h