PRÉSTECS ENTITATS MUNICIPALS

Des del Punt Jove oferim a les entitats municipals, la possibilitat de sol·licitar el següent material en préstec:
  • Equip de so (només d'ús per a les entitats de lleure)
  • Retroprojector (d'ús per a totes les entitats juvenils municipals)
Condicions del préstec del equip de so i retroprojector:
- L'entitat sol.licitant haurà de recollir i retornar el material a la seu del Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48 de Molins de Rei, en els dies acordats.
- En el moment del lliurament del material la persona responsable haurà de signar un full en el què es compromet a retornar el material en les mateixes condicions d'ús que ha estat lliurat.
-L'acte serà obert al poble o bé serà un acte intern de l'entitat obert al poble.
-Les despeses produïdes per qualsevol desperfecte i/o pèrdua del material, serà a càrrec dels sol.licitants.

Procediment de sol·licitud del material en préstec :
Omplir una instància genèrica al següent enllaç: instància genèrica  especificant el nom de la persona responsable, el nom de l'entitat i el període en que es necessitarà. 
Un cop aprovada la instància, el Punt Jove es posarà en contacte amb l'entitat per acabar de formalitzar el préstec.

  - Exposició fotogràfica Captura Molins
Es tracta d'una exposició fotogràfica d'Instagram. Les fotografies han estat realitzades per vuit populars usuaris d'Instagram en una visita guiada per llocs emblemàtics de Molins de Rei en el marc del projecte #Captura Molins.

Aquest projecte va ser seleccionat en la categoria de 14 a 17 anys dins de l'àmbit de cultura i creació de Pressupostos Participatius MOU el CUL! organitzat des de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Estructura de l'exposició:

- 18 fotografies de 40x40 en suport fusta i sense emmarcar.
- 5 fotografies de 30x40 en suport fusta i sense emmarcar.Una de les fotografies guanyadores. Autor: Ferran Asensio

Condicions de cessió de l'exposició: 
El sol.licitant de l'exposició es compromet a:
- Recollida i tornada de l'exposició a la seu del Punt jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48 de Molins de Rei, els dies i horaris acordats amb el Punt Jove.
- Muntatge i desmuntatge de l'exposició.
- Vigilància de l'exposició en el trasllat i exhibició.
- Despeses generades per la pèrdua, desperfecte o robatori.
- Qualsevol altra despesa que es derivi de l'organització de l'exposició.  

Procediment de  cessió de l'exposició:
Omplir una instància genèrica al següent enllaç: instància genèrica especificant el nom de la persona responsable, el nom de l'entitat i el període en que es necessitarà. 
Un cop aprovada la instància, el Punt Jove es posarà en contacte amb el/la sol·licitant per acabar de formalitzar la cessió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada