TRAMITACIÓ DE CARNETS

CARNETS AMB DESCOMPTES PER A JOVES

CARNET JOVE:  

Els destinataris del Carnet Jove són totes les persones joves d'entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos.

Poden sol·licitar-ho totes les persones joves de Catalunya, de l'Estat espanyol i de l'estranger, sempre i quan el sol·licitin en un dels punts d'expedició situats a Catalunya, tant si hi resideixen de manera permanent com si hi estan de pas, 
serà imprescindible presentar el DNI o el NIE.
  • El preu del Carnet Jove és de 8,65€ del cànon anual, independentment de la data en el que es sol·liciti.
Els menors d'edat, de 12 a 17 anys (ambdós inclosos), només podran fer la petició del carnet presencialment en una oficina de CaixaBank, acompanyats del pare/mare o tutor legal.
Si ets major de 18 anys pots fer-te’l en línia en aquest portal web, a imagin o presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank.

Passats 7-9 dies des de la teva petició podràs fer el registre i descarregar-te l’APP “Carnet Jove CAT” per començar a utilitzar el teu Carnet Jove digital des del mòbil
 + info

La vigència del Carnet Jove pot ser d'un any natural (fins al 31 de desembre de l'any d'expedició), en el cas que sol·licitis el carnet entre els mesos de gener-setembre. En el cas de que sol·licitis el carnet durant el darrer trimestre de l'any (octubre-desembre), aquest serà vigent fins al 31 de desembre de l'any següent de la teva petició.

Per altra banda, si no vols sol·licitar cada any un nou carnet, pots fer la petició del carnet amb renovació automàtica informant d’un compte corrent, que pot ser de qualsevol entitat bancaria i del que has de ser titular. Amb aquesta renovació podràs gaudir del teu Carnet Jove des de la data de la petició i fins el 31 de desembre de l’any que compleixis els 31 anys. Per exemple, si demanes el Carnet Jove amb 21 anys i informes del Compte bancari, el Carnet Jove et carregarà anualment un rebut de 8,65€, import corresponent a la quota anual. Cada any, i fins que compleixis els 31 anys, se’t farà el càrrec del rebut a principis d’any. Per cancel·lar aquesta opció t'hauràs de donar de baixa voluntària o bé haver fet els 31 anys.

El Carnet Jove us dóna dret com a titulars, de tot un seguit de propostes i serveis, així com més de 8.000 descomptes a Catalunya permanents i temporals, en àmbits com la cultura, el turisme i la mobilitat, la formació, etc. i més de 60.000 descomptes arreu d'Europa

Tanmateix, en el marc d'incentivar la mobilitat cultural dels joves europeus, el Carnet et cobreix amb una assegurança d'assistència en viatges internacionals totalment de franc (per a tots els teus viatges fora de l'estat espanyol).

D'altra banda, a través de diferents propostes i actuacions del Programa Connecta't es promouen aspectes i valors com la participació, la creativitat, la solidaritat, la sostenibilitat, l'europeïtat...
 

Al Punt Jove pots tramitar al moment, si portes tota la documentació requerida, els següents carnets:

CARNET MOU:  
Carnet d'àmbit  municipal que et permet gaudit de descomptes en els Bucs d'Assaig, en activitats realitzades per entitats del municipi i en els cursos i tallers per a joves del Pla Local de Joventut.
Edat: joves de Molins de Rei que tinguin entre 16 i 25 anys (ambdós inclosos)
Preu: gratuït
Documentació necessària: DNI i fotografia mida carnet.

CARNET D'ALBERGUISTA JUVENIL
El carnet et permet l'allotjament a les més de 4.000 instal·lacions que formen part de la International Youth Hostel Federation (IYHF), l’organització sense ànim de lucre que té la xarxa d’albergs més gran del món. També t'ofereix descomptes i ofertes en tots els àmbits relacionats amb el món dels albergs.
Edat: entre 14 i 29 anys(ambdós inclosos).E
ls menors de 14 anys no cal que disposeu de carnet d’alberguista.
Preu: 5 €
Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició.
Documentació necessària: DNI,NIE o passaport original o fotocòpia en su defecte, i autorització paterna per als menors d’edat
+info
  
CARNET D'ALBERGUISTA ADULT
El carnet et permet l'allotjament a les més de 4.000 instal·lacions que formen part de la International Youth Hostel Federation (IYHF), l’organització sense ànim de lucre que té la xarxa d’albergs més gran del món. També t'ofereix descomptes i ofertes en tots els àmbits relacionats amb el món dels albergs.
Edat: a partir dels 30 anys o més, sense límit d'edat.
Preu: 10 €
Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició. 
Documentació necessària: DNI,NIE o passaport original o fotocòpia en su defecte. 

CARNET D'ALBERGUISTA FAMILIAR
El carnet et permet l'allotjament a les més de 4.000 instal·lacions que formen part de la International Youth Hostel Federation (IYHF), l’organització sense ànim de lucre que té la xarxa d’albergs més gran del món. 
Les famílies formades per un o dos adults poden sol·licitar el carnet si tenen a càrrec un o més menors de 14 anys. És important que la família pugui provar que, efectivament, tots els membres que formaran part del carnet d’alberguista familiar pertanyen al mateix nucli familiar a través del llibre de família o equivalent.

Cada adult de la família podreu fer servir el carnet individualment. Això vol dir que en cap cas serà necessari que tots els membres de la família hi sigueu al complet en el moment de fer ús del carnet familiar als albergs.

Això sí, els fills i filles de 14 anys o més, caldrà que tinguin el seu propi carnet d’alberguista individual per a joves. Només en el cas de fills i filles majors de 14 anys que pateixen alguna dificultat o discapacitat legalment reconeguda podran seguir pertanyent al carnet familiar.

Preu: 18 €

Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició. 

Documentació necessària: llibre de família o equivalent, DNI, NIE o passaport  original o,en el seu defecte, una fotocòpia. 

Famílies nombroses i/o monoparentals
Gaudiu de l’exempció del carnet d’alberguista si presenteu l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs de la Xanascat.
En el cas que decidiu allotjar-vos a fora de Catalunya i necessiteu el carnet d’alberguista, el podeu sol·licitar de manera gratuïta, sempre que compliu amb els requisits d’expedició del carnet. Tot i així, per a les famílies nombroses i/o monoparentals, els carnets individuals no es podran tramitar de manera gratuïta.

Preu: gratuït.

Documentació necessària: DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia, llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia i original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o de la mare.

+info 

CARNET D'ALBERGUISTA DE GRUP

El carnet et permet l'allotjament a les més de 4.000 instal·lacions que formen part de la International Youth Hostel Federation (IYHF), l’organització sense ànim de lucre que té la xarxa d’albergs més gran del món. 

S’adreça a qualsevol tipus de grup: una organització, una associació, una empresa... l’única condició és que heu de ser 10 persones o més.

El nom del carnet serà, preferentment, el de l’organització, associació o grup, però també es pot posar a nom de la persona física responsable del grup (major d’edat).

Preu: 16 €

Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició.  

Documentació necessària: CIF de l’entitat, organització, associació o bé, NIF del responsable/persona física del grup i document que certifiqui la condició de grup on hi figurin els components i el seu NIF.

+info

Altres opcions per obtenir el carnet d’alberguista que no sigui el Punt Jove de Molins de Rei:

Albergs

A tots els albergs de la Xanascat, gestionats directament per l'Agència Catalana de la Joventut, i a la majoria dels adherits. També, als albergs associats a la IYHF, podràs obtenir una afiliació internacional.

Oficina Jove de Calàbria 

Adreça: C. Calàbria, 147. 08015 Barcelona

Correu electrònic: ojovecalabria@gencat.cat 

Horari: de dimarts a divendres i vigílies de festiu de 9.30 a 14.00 h i dilluns i dimecres de 15.00 a 18.30 h.Horaris especials durant l’estiu i el Nadal.

Telèfon 93 483 83 84.

Web:Oficina Jove de Calàbria - Barcelona 

Per internet 

A través de la web Tràmits gencat – Carnet d’alberguista amb certificat digital podràs tramitar qualsevol modalitat del carnet d’alberguista. En un termini de 5 dies hàbils els rebràs al teu domicili i, a més, gaudiràs d’un descompte del 10%.

Si vols reservar un alberg en línia arreu del món:

Clica reservar alberg

CARNET ISIC - Carnet internacional d'estudiant

El carnet el poden obtenir estudiants matriculats que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu. Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres i cinemes, i a l’hora de comprar bitllets d’avió, d’autobús i de tren.

Edat: a partir de 12 anys o més, sense límit d'edat.

Preu: 11 €

Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició. 

Documentació necessària: DNI original, 1 fotografia i matrícula, carnet o certificat original de la facultat o escola on consti que la persona interessada està matriculada en aquell centre i que especifiqui el curs actual. S’hi ha d’indicar la durada del curs, que mai no podrà ser inferior a sis mesos.

Tramitació: carnet en format exclusivament digital, la persona interessada ha de gestionar la compra del carnet directament i rebrà el seu carnet digital al moment en el seu correu electrònic.

Més informació i tramitació: isic.es 

CARNET ITIC - Carnet internacional de professor

El carnet el poden obtenir professorat en actiu.

Preu: 11 €

Vigència: un any des del moment de la seva data d'expedició. 

Documentació necessària: DNI original, 1 fotografia i certificat del centre d’ensenyament on consti que la persona interessada hi treballa a plena dedicació; es a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l’any acadèmic en curs.


Tramitació: carnet en format exclusivament digital, la persona interessada ha de gestionar la compra del carnet directament i rebrà el seu carnet digital al moment en el seu correu electrònic.

Més informació i tramitació: isic.es