dimecres, 29 d’octubre de 2014

Tallers gratuïts a la UNED Santa Coloma per a emprenedors/es culturals i creatius

El Consell Comarcal del Barcelonès i els Ajuntaments de la comarca (Badalona, Barcelona, L’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet), amb la col.laboració de la UNED Santa Coloma de Gramenet,  organitzen un Cicle d'activitats i tallers per a la promoció de l'autoocupació juvenil en el sector creatiu i cultural per a joves del Barcelonès.

En el marc d'aquest cicle, la UNED Santa Coloma acull a partir de la propera setmana quatre tallers gratuïts, amb els quals us volen acostar tota la informació i recursos que existeixen per tal de crear la vostra ocupació i treure l’emprenedor o emprenedora que tots i totes porteu dins.

Tallers a Santa Coloma de Gramenet:

Els tallers que es realitzen a la seu de la UNED a Santa Coloma de Gramenet  es poden seguir tant presencial com veure online en directe via streaming, cal fer la inscripció d’aquets taller a la web https://extension.uned.es/&idcentro=150

Taller: Com crear una empresa creativa viable? De la idea al Model de Negoci amb el Canvas
Dates: dilluns 3/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet 


Ajudant-nos del Canvas de Osterwalder i del càlcul del punt d’equilibri, aquesta sessió pretén fer una primera aproximació per valorar si la nostra idea pot convertir-se en una empresa.

Taller: Màrqueting i comercialització per a emprenedors i empreses culturals i creatives
Data: dimarts 4/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet 


La formació dóna les eines bàsiques per a definir una estratègia de màrqueting i venda (anàlisi de mercat, posicionament, segmentació i màrqueting mix) que ens porti a definir una sèrie d’accions comercials.

Taller: Com organitzar una empresa creativa per créixer sent eficients i eficaços i com establir preus i pressupostos sense ofegar-se
Data: dilluns 24/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet 


Crear i gestionar una empresa no és només una qüestió de tenir els coneixements teòrics de màrqueting, producció o econòmics. Cal que aquests vagin acompanyats d’una sèrie de competències que ens ajuden a posar-los en pràctica per tal de créixer essent eficients i eficaços i definir una política de preus competitiva però viable.

Taller: Aspectes clau de les formes jurídiques i altres aspectes legals per a empreses culturals i creatives
Data: dimarts 25/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet 


En la formació s’explicaran els criteris per escollir una forma jurídica, posant especial èmfasi en aquelles formes més habituals en el sector, i es plantejaran altres aspectes legals a tenir en compte per a empreses culturals i creatives.Més informació: 

Oficina de Joventut i Habitatge
Consell Comarcal del Barcelonès
Tel. 93.567.97.51
comunicaciojove@barcelones.cat

dilluns, 27 d’octubre de 2014

Procés d'adjudicació de 5 habitatges amb protecció oficial, en règim d'arrendament a Molins de Rei

 

 
 
 INSTRUCCIONS
 
Període de presentació de sol·licituds à del 27 d’octubre fins el 7 de novembre.
Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb lletra clara i amb majúscules. El sol·licitant ha d’escollir, només, una de les dues llistes a les que pot optar:
 
 
 

Requisits generals:
·         Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat, ostentin el permís de residència vigent.
·         Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi de Molins de Rei, i amb una antiguitat continuada de 3 anys a comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds.
 
o    També s’admetran, amb caràcter subsidiari, les sol·licituds on la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi de Molins de Rei i no acompleixi l’antiguitat exigida anteriorment. Aquestes sol·licituds només participaran del sorteig per al cas que el nombre de sol·licituds anterior sigui insuficient. Tot i això, també s’ordenaran i passaran a integrar part de la llista d’espera.
·         La unitat de convivència ha d’estar integrada per un màxim de dues persones. En tots els casos els integrants de la unitat de convivència han de tenir l’edat requerida.
·         Ingressos de la unitat de convivència superiors a 10.000 , en còmput anual de l’any 2013 (Ingressos nets), en cas d’escollir llista A i Ingressos de la unitat de convivència superiors a 5.000 , en còmput anual de l’any 2013, en cas d’escollir llista B
·         Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’Habitatge.
 
Punts de recollida d’informació i entrega de documentació:
 
-       Oficina municipal d’Habitatge i Borsa Jove (OMHAB) à Pl. Mercat, 3-4
Horari: matins 10 a 13 i tardes, dimarts i dijous de 16 a 18.30
-       OAC à Pl. Catalunya, 1 Horari: dilluns a dijous de 8 a 20 i divendres de 8 a 15