dimecres, 4 de març de 2015


Preisncripció acadèmica 2015-2016


S'obre la convocatòria de les preinscripcions per estudiar l'any vinent.
A partir del 10 de març podeu començar amb els tràmits.


Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

De l'10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa

Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny

Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció

Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny

Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius

Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults, excepte els ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre
Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments

De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes

Del 4 al 15 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los

Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.

+info de les preinscripcions  

dilluns, 2 de març de 2015

Vols formar-te professionalment?
El programa ‘Joves per l’Ocupació’ 2014-2015 preveu activitats de formació per a auxiliar de cuina i cambrer, dependent/a, mantenidor/a integral en pintura, jardineria i electricitat, i telemàrqueting i gestió de clients a través de xarxes.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en col·laboració amb 19 municipis de la comarca acaba de posar en marxa el nou programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “JOVES PER L’OCUPACIÓ” 2014-2015 adreçat a 70 joves.
Els ajuntaments que participen en aquesta nova edició són: Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana.   

+info a:


Vols emancipar-te?


A la borsa d'habitatge jove trobarás un espai on contactar amb aquelles persones que ofereixen lloguer d'habitacions.


Com funciona aquest servei?

Aquesta web posa en contacte a joves que volen llogar una habitació i a propietaris que volen llogar parcialment el seu habitatge, o bé joves que tenen llogat un pis i volen sotsarrendar una habitació a un altre jove.
Les ofertes i demandes de la Borsa Jove d’Habitatge per Compartir tenen una durada màxima de 90 dies, un cop passat aquest termini us enviarem un e-mail per a demanar-vos si encara voleu tenir donada d’alta la vostra sol•licitud.
Totes les dades introduïdes a la Borsa Jove d’Habitatge per Compartir s'entendran fetes sota la responsabilitat de qui les declara.
No heu de pagar res per trobar una oferta que s’adapti a les vostres necessitats. Aquesta es una web i un servei gratuït.
Si trobes que algú esta fent un ús fraudulent o incorrecte d’aquesta web et demanem si us plau que ens informis per tal de prendre mesures al respecte. Informar.
Si t’interessa pots apuntar-te de franc al nostre butlletí d’informació sobre habitatge, amb tota la informació que s’elabora des del Centre de Recursos Joves i Habitatge.


Només has d'omplir el formulari que trobarás en el següent enllaç.


Amplia l'info aqui

Ajuts al lloguer juvenil 2015Terminis
El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 9 de febrer i finalitza el 20 de març de 2015.
Les declaracions de compliment dels requisits i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Documentació
Cal presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre la prestació.
Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Insercio (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.
Si en la unitat de convivència s'ha produit algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2013 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Benestar Social i Família del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer amb la fiança dipositada (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Requisits
Únicament poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2015, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2014, únicament els majors de 65 anys (a 31 de desembre de 2012), d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2014, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013 i 2014 publicades en les Resolucións TES/1101/2013, de 15 de maig i TES/884/2014, d'11 d'abril
Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència
 • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:
  • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat.
   2,35 IRSC1 membre2 membres3 membres4 membres
   A2.080,462.144,812.237,062.245,02
   B1.950,432.010,762.097,242.104,71
   C1.835,701.892,481.973,871.980,90
   D1.560,351.608,611.677,791.683,77
  • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig i de la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril: 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat
   1,5 IRSC1 membre2 membres3 membres4 membres
   A15.935,4616.428,3117.134,9017.195,92
   B14.939,4915.401,5416.063,9716.121,18
   C14.060,7014.495,5715.119.0315.172,87
   D11.951,6012.321,2312.851,1812.896,94
 • Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2013), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Altres informacions
 
El pagament de la renda de lloguer es pot fer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
Import de la prestacióL'import màxim de la prestació pot ser de:
 • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 240 €/mes (2.880 € anuals)
 • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig i la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril: 200 €/mes (2.400 € anuals)
L'import mínim en els dos casos pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)
Incompatibilitats
Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions d'urgència especial (impagats de lloguer o persones desnonades)  per les mateixes mensualitats.
En els perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig i la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril, també es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.
Fiscalitat d'aquesta prestació
Atès que la prestació per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda. Si no ho fa, podrà ser sancionada per la comissió d'una infracció tributària i deixarà de cobrar aquesta prestació  per no estar al dia amb les seves obligacions fiscals.
Amplia l'info fent click en aquest link