divendres, 26 de juliol de 2013

EMPALMAT 2013

Aquest concurs, organitzat per les regidories de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei,  té com a objectiu promocionar grups de música i/o solistes locals amb 4 anys o menys d’experiència. Hi poden participar solistes o grups en els quals, com a mínim, un dels  membres hagi nascut a Molins de Rei, hi estigui empadronat actualment, o bé sigui alumne de l’Escola Municipal de Música.
 

El concurs consta de dues fases:
1. Semifinals: aquesta fase del concurs consisteix en una audició en la qual cada grup o solista disposa de 12 minuts per interpretar les seves peces musicals  i es durà a terme el dia 14 de setembre, a partir de les 18 h, a l’Escola  Pont de la Cadena
 
La distribució dels grups es farà per sorteig, el dia 09 de setembre, a les 19:00 h, a la Sala d’actes de la Federació Obrera. Com a mínim, hi haurà d'assistir un representant del grup.
 
 
El jurat, del concurs, està format per un membre de cadascuna de les següents entitats: Escola Municipal de Música Julià Canals, Metal Defenders, Triamúsica  i Ràdio Molins.
 
 
2- Final: on actuaran els grups finalistes de  l’Empalmat a la nit del 27 de setembre de la Festa Major de Sant Miquel.
 
 
Els grups interessats hauran de presentar
el full d'inscripció i adjuntar-hi el rider tècnic del grup o solista (segons model facilitat per l'Organització). Els documents es podran trobar a Ca n’Ametller, al Servei d’Atenció Municipal (plaça de Catalunya, 1) i al Punt Jove (c/ Verdaguer, 48).
 
 
 
El període de presentació de les sol·licituds serà fins el 4 de setembre. Les sol·licituds es podran presentar al registre de:
 
Ca n’Ametller (c. Jacint Verdaguer, 95 bis).

Servei d’Atenció Municipal  (plaça de Catalunya, 1).
 
 
Per a més informació us podeu adreçar al Punt Jove, de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, i els dimecres, de 10 a 14 h, trucar al 93.668.54.52 o enviar un correu electrònic  pij.molins@diba.es.