dimecres, 8 de juny de 2016


Com cada any, la Secretaria d'Universitats i Recerca convoca, a través de l'AGAUR, els ajuts MOBINT 2016-2017, adreçats als estudiants de les universitats catalanes, per fer una estada acadèmica de mobilitat, en el marc dels programes d'intercanvi internacional.
L'objectiu és promoure la mobilitat estudiantil, mitjançant el finançament d'una part de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
Els estudiants que optin als ajuts esmentats hauran de tenir un bon expedient acadèmic i acreditar un coneixement suficient de la llengua de docència del país de destinació.
MÉS INFORMACIÓ A:

CONSULTES SOBRE SEXUALITAT, ARA PER WHATSAPP!

El Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat ( CEJAS) ofereix als joves menors de 30 anys la possibilitat de resoldre dubtes relacionats amb la sexualitat consultant el 687 748 640:

Informació sobre salut sexual i reproductiva: anticoncepció d’urgència, mètodes anticonceptius, retard de la regla, embaràs, IVE, ITS, etc.

Dubtes o dificultats en la vivència de la sexualitat: canvis del cos, la masturbació, identitat i orientació sexual i del desig, etc.

Dificultats en les relacions: confusió de sentiments i emocions, primeres relacions sexuals compartides, dificultats en la relació de parella, problemes en les relacions sexuals, etc.

Més informació : www.centrejove.orgAjuts per al pagament de l'habitatge


A continuació t’ indiquem les línies d’ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants. Comprova’n els requisits, els terminis i la documentació a aportar.


Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza:
- Per persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial: el
15 de juny de 2016
- Per a persones que han signat contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre: el 31 d’octubre de 2016


Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016